Esco Aster News & Events

Kết quả thử nghiệm công nghệ TideMotion bởi Esco Aster bản tiếng Việt
(Esco Aster Releases Vietnamese-Translated Tide Motion Data to the Public)

December 11, 2019

Esco Aster không ngừng vươn tầm nhìn và nỗ lực với sứ mệnh tạo ra các công nghệ cho phép tự sản xuất vắc-xin, thuốc sinh học tương tự (biosimilar) , liệu pháp gen, liệu pháp cấy ghép cùng nguồn và khác nguồn.

Các tài liệu quy trình thử nghiệm, và poster được trình bày bằng tiếng Việt nhằm giúp các nghiên cứu viên có thể dễ dàng tiếp cận sử dụng đồng thời sản phẩm của chúng tôi được biết đến rộng rãi hơn tại thị trường Việt Nam.”

Quy trình thí nghiệm/poster/kết quả thử nghiệm của chúng tôi đã được dịch sang tiếng Việt và hiện có trên website Esco Aster.

(Esco Aster continues to stay true to its vision and mission by providing enabling technologies for vaccine, biosimilar, autologous and allogeneic cell / gene therapy self-sufficiency.

One such means is the translation of our protocols and posters into local languages to allow our enabling tools to be known locally and used by local scientists.

The following posters /protocols/technical reports have now been and are publicly available in Vietnamese.)

Poster

 1. Nuôi cấy tế bào gốc trung mô của người sử dụng hệ thống nuôi cấy

  (Cultivation and Expansion of Human Mesenchymal Stem Cells in Tide Motion Bioreactor)

  Link: http://www.escoaster.com/downloads/pdf/VNI Cultivation-and-expansion-of-human-mesenchymal-stem-cells-in-tide-motion-bioreactors-Final-Vietnamese.pdf

 2. Tối ưu hóa mở rộng quy mô nuôi cấy tế bào gốc trung mô trên thiết bị nuôi cấy

  (Optimizing Large-Scale Expansion of Mesenchymal Stem Cells in 3D Tide Motion Bioreactors)

  Link: http://www.escoaster.com/downloads/pdf/Optimizing-large-scale-expansion-of-MSCs-in-3D-Tide-Motion-bioreactors-vietnamese.pdf

 3. Nuôi cấy tế bào Vero đạt mật độ tế bào cao ứng dụng trong sản xuất vaccine cúm ở người

  (Cultivation of Vero Cells to High Cell Densities for Human Influenza Vaccine Production)

  Link: http://www.escoaster.com/downloads/pdf/VNI%20White-Paper-Esco-Aster-Nuvonis-9-April-2018%20-final.pdf

White Paper

 1. Nuôi cấy tế bào Vero trong môi trường không có huyết thanh để đạt mật độ cao tế bào trong sản xuất Vaccine cúm

  (Cultivation of Serum-free Vero cells to High Cell Densities for Influenza Vaccine Production)

  Link: http://www.escoaster.com/downloads/pdf/VNI%20White-Paper-Esco-Aster-Nuvonis-9-April-2018%20-final.pdf

 2. Khả năng mở rộng tuyến tính của sản xuất CAR lentivirus bằng thiết bị nuôi cấy TideMotion® từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô công nghiệp

  (Linear Scalability of CAR Lentivirus Production in Single-Use Tide Motion® Bioreactors, from Laboratory to Industry Scale)

  Link: http://www.escoaster.com/downloads/pdf/VNI%20Whitepaper-Linear-Scalability-of-CAR-Lentivirus-Production-22Oct-Final.pdf

 3. Sự nhân lên của virus Viêm não Nhật Bản trong tế bào Vero trong sản xuất Vaccine sử dụng TideMotion® Bioreactor

  (Propagation of Japanese Encephalitis Virus (JEV) in VERO for Vaccine Production Using TideMotion® Bioreactor)

  Link: http://www.escoaster.com/downloads/pdf/VNI%20White-Paper-Production-of-JEV-Vaccine-using-TideMotion-Technology-final.pdf

Protocol

 1. Qui trình cấy tế bào lên vật liệu mang BioNOC™ II

  (Protocol for Testing BioNOC™ II Carriers)

  Link: http://www.escoaster.com/downloads/pdf/Qui%20tr%C3%ACnh%20c%E1%BA%A5y%20t%E1%BA%BF%20b%C3%A0o%20l%C3%AAn%20v%E1%BA%ADt%20li%E1%BB%87u%20mang%20BioNOCTM%20II%20v9_20.04.2018%20(Protocol%20for%20seeding%20on%20MiniTide%20BioNOC%20II%20v9_20th%20April%202018)-new.pdf

 2. Quy trình sản xuất tế bào giống HEK293T trên thiết bị CelCradle™

  (Generation of HEK-293 Cells Using CelCradle™)

  Link: http://www.escoaster.com/downloads/pdf/VNI%20Generation%20of%20HEK293T%20Seed%20Train%20Using%20CelCradle%20Version6%20(batch%20and%20perfusion).pdf

 3. Quy trình nuôi cấy tế bào gốc trung mô MSCs trên thiết bị CelCradle™

  (Protocol for Culturing MSCs in CelCradle™)

  Link: http://www.escoaster.com/downloads/pdf/VNI%20Protocol%20for%20Celcradle%20500A%20Operation%20(MSCs)%20v6.2.pdf